Om Frankgruppen
Om Projektpartner
Om Installationspartner
Eskilstuna
Uppsala
International
Tjänster
Uppdrag
Nyheter
Bli en av oss
Kontakt
 

Samhällsplanering

Smista allé:

Övergripande utveckling och exploatering av området samt enskilda tomter för specifika hyresgäster som hyr hela fastigheter - projektledare i samverkan med Brostadens fastighetsutvecklings- och marknadsavdelning.

Hållbara Järva!

Svenska Bostäders, Stockholm stads och Delegationen Hållbara städers/Boverkets hållbarhetssatsning omfattande energieffektiviseringar, förnyelsebar energi, varsamhetsfrågor, dialog och information. Vi är Svenska Bostäders samordnare/projektledare för Hållbara Järva!

Stadsdelsutveckling, Järvalyftet, Stockholm

Driver och samordnar fastighetsutvecklingsarbete, inklusive om- och nybyggnation av bostäder och centrumanläggningar. Cirka 5 000 lägenheter och lokaler i Akalla, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Pågående uppdrag för Svenska Bostäder, sedan 2008.
 

Stadsutveckling Larsberg, Lidingö

Driver och samordnar fastighetsutvecklingsarbete, inklusive nybyggnation av bostäder och lokaler.
I området finns en potential att tillskapa ca 1 000 nya lägenheter samt lokaler.
Pågående uppdrag för John Mattson Fastighets AB, sedan 2013.
 

FRANKGRUPPEN AB      Sankt Göransgatan 63, 112 38 Stockholm      info@frankgruppen.se      Tel 08-120 160 00
© 2018 FRANKGRUPPEN, Stockholm Södra Reklambyrå, Piliz Mfl