Om Frankgruppen
Om Projektpartner
Om Installationspartner
Eskilstuna
Uppsala
International
Tjänster
Uppdrag
Nyheter
Bli en av oss
Kontakt
 

Kulturbyggnader

Om- och tillbyggnad, Bro Hof Slott, Upplands-Bro

Inventering och koncept för ombyggnad, bygglov samt projektledning av genomförande med delad entreprenad. Kvalitetsansvarig enligt PBL. 2 500 kvm ombyggnation till golfklubbhus. Övriga projekt inkluderar bland annat programarbete för två hotellbyggnader samt projektering och byggledning av installationsinfrastruktur. Uppdrag för Bro Hof Slott & Golf Club, 2006–2007.

Renovering Sammanbindningsbanan i Riksdagshuset

Renovering av evenemangslokal sammanbindningsbanan i riksdagshuset. Ca 250m². Ommålning med linoljefärg, omförgyllning av lister med slagmetall, renovering av dörrar samt byte av radiatorer och branddetekteringssystem. Projekt- och byggledning från programstadie till överlämnande. Kulturhistorisk klassificering – Blå. Beställare: Riksdagsförvaltningen, 2013-2014.

Takrenovering riksdagshuset

Upphandling samt projektledning, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL för takrenovering av norra delen av Riksdagshuset Östra. 1000m². Kulturhistorisk klassificering – Blå. Beställare: Riksdagsförvaltningen, 2014-2015. 

Kv Iris 14

Totalrenovering av blåklassad kulturfastighet i Gamla stan, Stockholm. Granskning av förfrågningsunderlag, upphandlingsstöd, byggledning, samordning, ekonomistyrning samt projektering för hyresgästanpassning. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen, 2015-2016.
 

Kv Barnängens gård 1, Portvaktshuset

Totalrenovering av blåklassad kulturbyggnad samt installation av ny sopkasun med tillhörande markarbeten, Södermalm, Stockholm. Byggledning, samordning och ekonomistyrning. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen, 2014-2016. Nominerad till ROT-priset 2016.

Kv Katarinabacken 8

Totalrenovering av innergårdarna Katarinabacken 8 och 9 samt totalrenovering av Katarinabacken 8 på Södermalm i Stockholm.Ny fjärrvärme till Katarinabacken 8 och 9. Granskning av förfrågningsunderlag, projektledning för omarbetning av förfrågningsunderlag, projektering av gårdar, upphandlingsstöd. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen, 2015-2016.

Kv Bondesonen Större 19

Totalrenovering av kulturfastighet, 22 stycken konstatejléer samt 1 lägenhet på Södermalm i Stockholm. Totalyta cirka 2 100 m². Granskning av systemhandling, granskning av bygghandling. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen, 2011. 

Kv Cassiopea 6

Totalrenovering av blåklassad byggnad om 542 m² lägenhetsyta och 290 m² lokalyta, Gamla stan, Stockholm. Granskning av systemhandling, kontrollansvarig enligt PBL, granskning/uppföljning av KMA. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen, 2011-2012. 

Kv Katarinabacken 1

Totalrenovering av blåmärkt byggnad, ny gårdsuppbyggnad samt förstärkning av gårdsbjälklag. Ny tvättstuga på innergård. Projektledning inom: Förstudie, programhandling, systemhandling och förfrågningsunderlag. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen, 2013. 

Kv Knapersta 1

Totalrenovering av gulklassad kulturbyggnad på Långholmen i Stockholm. Kontrollansvarig enligt PBL, granskning/uppföljning av KMA. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen, 2013-2014.

Kv Hippomenes 7

Granskning av förfrågningsunderlag vid totalrenovering av blåklassad fastighet, Hippomenes 7 i Gamla stan, Stockholm.Uppdrag för AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen, 2015. 

FRANKGRUPPEN AB      Sankt Göransgatan 63, 112 38 Stockholm      info@frankgruppen.se      Tel 08-120 160 00
© 2018 FRANKGRUPPEN, Stockholm Södra Reklambyrå, Piliz Mfl