Om Frankgruppen
Om Projektpartner
Om Installationspartner
Eskilstuna
Uppsala
International
Tjänster
Uppdrag
Nyheter
Bli en av oss
Kontakt
 

Utbildningslokaler

Förskola Albatrossen:

Projektet innefattade en krypgrundsrenovering efter fukt och mikrobiell påväxt av förskola i Sjödalen, med pågående verksamhet. Borttagning av skadat virke samt ny installation av krypgrundsventilation. Projektet utförs enligt entreprenadformen totalentreprenad. I Frank projektpartners AB åtaganden ingår projekt- och byggledning.

Kv. Bilhuggaren 1:

Nyproduktion av äldreboende/förskola i Huddinge. Projekteringsledning samt miljöledning i program- och systemhandlingsskede. Nyproduktion av ca 90 lägenheter samt förskola med ca 6 avdelningar. En målsättning är att klassa byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Huge Fastigheter.

Lillhaga Förskola Nykvarn:

Nykvarns Kommun expanderar och planerar en ny förskola. Frank Eskilstuna AB har bland annat uppdrag inom projektledning, byggledning och KA.

Glömsta 2:60: Nyproduktion av Glömsta skola. Cirka 4 700 m2 BTA. Projektledning och Kontrollasvarig PBL. Huge Fastigheter AB

Ombyggnation i tre skolor, Botkyrka

Projektledning för ombyggnadsarbete, bland annat för storkök, i Karsby International School samt förskolorna Römossen och Kungstäppan. Uppdrag för Botkyrka kommun.

Om- och tillbyggnad, Kvarnhagsskolan, Botkyrka

Byggledning under pågående verksamhet, inklusive uppföljning av entreprenadkostnaderna. 7 500 kvm. Totalt har skolans yta nästan fördubblats, samtliga installationer har även uppgraderats för att möta dagens krav. Uppdrag för Botkyrka kommun, 2005–2006.

Ombyggnad till bibliotek, kv. Luma 1 (hus 24), Hammarby Sjöstad

Framtagande av kontraktsunderlag, projektering, genomförande med delad entreprenad samt hyresgästkontakter. 1 000 kvm, ombyggnation till bibliotek och bistro. Uppdrag för Fabege, 2010–2011.

Nyproduktion av militärrestaurang, Haninge Garnison, Berga

Byggledningsuppdrag inkluderande installationssamordning. 2 680 kvm. Samordnad generalentreprenad för Fortifikationsverket , 2007–2010.
Omfattande sprängningsarbeten och stomme med limträ, plattbärlag, HDF-bärlag och platsgjustna konstruktioner.
Produktionskapaciteten i köket är 800-1000 porttioner/dag.
 

Nyproduktion av CBRN-bana, Haninge Garnison, Berga

Byggledningsuppdrag inkluderande installationssamordning. Samordnad totalentreprenad för Fortifikationsverket , 2012–2013.
Nybyggnation av anläggning för skarp utbildning med kemiska (C), Biologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel.
Projektet avser nybyggnad med ca 413 m2 byggnadsarea, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning. Utbildningsplats, duschrum och installations/förrådsutrymmen.
 

Hyresgästanpassning Lernia, SKHLM Skärholmen centrum

Ombyggnad av drygt 600m2 kontor till utbildningslokaler.
Uppdraget omfattade projekt- och byggledning inklusive projektering och genomförande av hyresgästanpassning samt hyresgäst- och driftskoordination. 
Uppdrag för SKHLM Skärholmen Centrum AB 2014.

Ombyggnad förskola Sörskogen, Huddinge

Projektet innefattade en krypgrundsrenovering efter fukt och mikrobiell påväxt av förskola i Sjödalen. Borttagning av skadat virke samt ny installation av krypgrundsventilation. Projektet utförs enligt entreprenadformen totalentreprenad.
I Frank Projektpartners AB åtaganden ingick projekt- och byggledning. 2014

Ombyggnad Demokrativerkstaden

Ombyggnad av tidigare restaurang Cattelin på Storkyrkobrinken i Gamla Stan. Nya Demokrativerkstaden är en utbildningslokal för elever i årskurs 7-9. Projektledning och projekteringsledning från idéskede till upphandling samt kontrollansvarig enligt PBL. Genomförande med utförandeentreprenad. Kulturhistorisk klassificering – Blå. 
Beställare: Riksdagsförvaltningen 2013-2015. 
 
FRANKGRUPPEN AB      Sankt Göransgatan 63, 112 38 Stockholm      info@frankgruppen.se      Tel 08-120 160 00
© 2018 FRANKGRUPPEN, Stockholm Södra Reklambyrå, Piliz Mfl