Om Frankgruppen
Om Projektpartner
Om Installationspartner
Eskilstuna
Uppsala
International
Tjänster
Uppdrag
Nyheter
Bli en av oss
Kontakt
 

Handel

Skärholmen Centrum: Bygg- och projektledning för ett stort antal hyresgästanpassningar; allt ifrån butiker till kontor till service till vård. Bl.aa förtätningen med nya kommersiella butiker i galleriagångsytorna. Skärholmen Retail AB.

Utveckling av Handelsplats Smista allé, Stockholm

Projektledning, övergripande utveckling och exploatering av området samt enskilda tomter – i samverkan med Brostadens fastighetsutvecklings- och marknadsavdelning. Området utmed E4/E20 består av cirka 17 tomter, varav fem hittills är exploaterade för bil- och båthandel. Pågående uppdrag för Brostaden, sedan 2008.

Ny försäljningsanläggning för fritidsbåtar, kv Varpen 8, Smista allé, Stockholm

Biträdande byggherreombud, projektledning, byggledning och kontroll. 1 800 kvm. Hyresgäst: Huges Marina. Uppdrag för Brostaden, 2010–2011.

Ny försäljnings- och serviceanläggning, kv Varpen 8, Smista allé, Stockholm

Biträdande byggherreombud, projektledning, byggledning och kontroll. 10 000 kvm. Hyresgäst: Svenska Bil. Uppdrag för Brostaden, 2008–2010.

Ny försäljnings- och serviceanläggning, kv Visiret 2, Smista allé, Stockholm

Biträdande byggherreombud, projektledning. 7 000 kvm. Hyresgäst: Din Bil/Audi. Uppdrag för Brostaden, 2008–2010.

Ombyggnad av kv Borgaren 15 med butiker och lägenheter, Nyköping

Projekt- och byggledning, programarbete, projektering, upphandling samt genomförande med generalentreprenad/partnering. Uppdrag för Tham Invest, 2010–2011.

FRANKGRUPPEN AB      Sankt Göransgatan 63, 112 38 Stockholm      info@frankgruppen.se      Tel 08-120 160 00
© 2018 FRANKGRUPPEN, Stockholm Södra Reklambyrå, Piliz Mfl