Om Frankgruppen
Om Projektpartner
Om Installationspartner
Eskilstuna
Uppsala
International
Tjänster
Uppdrag
Nyheter
Bli en av oss
Kontakt
 

Bostäder

Kv. Linaberg 19:

Nybyggnation ca 330 lägenheter och förskola i Mariehäll - CM organisation från detaljplan till nyckelfärdigt. Samverkansentreprenad. Stockholmshem

Kv. Tygeln 1 (f.d. Kv Grimman 6):

Om- och nybyggnation ca 200 lägenheter, butikslokaler samt förskola på Södermalm - CM-organisation från detaljplan till nyckelfärdigt. Delad entreprenad. Stockholmshem.

Kv. Bjällerkransen 5:

Nybyggnation av 276 lägenheter i Västertorp. Projekt- och byggledning. Totalentreprenad. Stockholmshem.

Kv. Kalvholmen 1:

Ombyggnad av kontorsfastighet till bostäder - fastighetsutveckling, projektledning, detaljplanearbete. Stockholmshem.

Kv Iris 14:

Projektet inefattar en totalrenovering av blåklassad kulturfastighet i Gamla Stan, Stockholm. I Frank Projektpartners åtagande ingår bland annat: Granskning av förfrågningsunderlag, upphandlingsstöd, byggledning, samordning, ekonomistyrning samt projektering för hyresgästanpassning. AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen.

Snabba hus, Västberga:

Nyproduktion av 280 lägenheter för unga vuxna i åldern 18-30 år. Bostäderna byggs med ett nyutvecklat koncept där varje lägenhet består av en flyttbar modul med hög standard och kvalitet. Snabba hus planeras även i Norra Ängby och Råcksta. I Frank projektpartners åtagande ingår bland annat: Granskning och uppföljning projektering, byggledning samt projektledning finplanering. AB Svenska Bostäder.

Kv Hippomenes 7:

Projektet innefattar en totalrenovering av blåklassad kulturfastighet i Gamla Stan, Stockholm. I Frank Projektpartners åtagande ingår granskning av förfrågningsunderlaget. Svenska Bostäder, AB Stadsholmen

Kv Katarinabacken 8:

Projektet innefattar en totalrenovering av innergårdarna Katarinabacken 8 och 9, samt totalrenovering av Katarinabacken 8. I Frank projektpartners åtagande ingår bland annat: Granskning av förfrågningsunderlag, projekteringsledning för omarbetning av förfrågningsunderlag, projektering av gårdar samt upphandlingsstöd. AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen.

Kv Drakenberg:

In- och utvändig renovering av fem separata huskroppar om åtta våningar. Kvarteret består av cirka 240 lägenheter, cirka 5 000 m2 lokaler samt tillhörande garage i två plan under jord. Projektet utförs som delad entreprenad. I Frank projektparners åtagade ingår: Granskning av förfrågningsunderlag, granskning av systemhandling, projekteringsstöd, administration av byggnet, entreprenadupphandling LOU - delad entreprenad, stöd i avtalsfrågor gällande entreprenadkontakt samt projektering lokaler. AB Svenska Bostäder.

Barnängens gård 1, portvaktshuset, nominerat till ROT-priset 2016:

Projektet innebär en totalrenovering av blåklassad kulturfastighet samt installation av ny sopkasun med tillhörande markarbeten. I Frank projektpartners åtagande ingår bland annat: Byggledning, samordning och ekonomistyrning. AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen.

Rosenlundsparken:

Nyproduktion av 129 lägenheter, en större förskola samt flera lokaler i markplan, utförs som generalentreprenad.
Delprojekten har arbetsnamnen Kvartershuset (blivande kv. Verktummen 5) samt Parkhuset (blivande kv. Libellen 1).
Franks uppdrag är projekt-, projektering- och byggledning med Stockholmshem som beställare.

Innergårdsrenovering, kv. Spettet 17, Stockholm

Projektering av innergård på ca 1000 kvm med framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling samt projekt- och byggledning av genomförande. 2012 - 2013.

 

Ombyggnad flerbostadshus, kv Storkvarnen 4, Rinkeby

Projekteringsledning, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL av genomförande med utförandeentreprenad. Fullständig ombyggnad, fasadrenovering, stambyte samt Energiprojekt med bl a solfångare inom Hållbara Järva-satsningen.
84 lägenheter. Uppdrag för Svenska Bostäder, 2010–2013.
 

Stambyte i flerbostadshus, kv Räven, Lidingö

Inventering och program för ombyggnad samt projektledning av genomförande med totalentreprenad för stambyte. 36 lägenheter. Uppdrag för bostadsrättsförening, 2009–2011.
 

Fastighetsutveckling, kv Tygeln (f.d. kv Grimman), Stockholm

Utveckling och bearbetning av arkitektförslag, plan- och programarbete, bygglov, projekt- och projekteringsledning från förstudie till relationshandling. Upphandling av projektörer och entreprenörer samt genomförande med delad entreprenad. Kvalitetsansvarig enligt PBL. Pågående CM-uppdrag för Stockholmshem, sedan 2008.
 

Energiåtgärder i flerbostadshus, kv Källängsmården, Lidingö

Inventering och koncept för ombyggnad samt projektledning av genomförande, inklusive totalentreprenader för stambyte och bergvärmeanläggning. 38 lägenheter. Uppdrag för bostadsrättsförening, 2009–2011.
 

Takombyggnad, kv Österbotten 32, Stockholm

Inventering och koncept för ombyggnad samt projektledning av genomförande, inklusive utförandeentreprenad av takombyggnaden. Uppdrag för bostadsrättsförening, 2010–2011.

Nya balkonger, kv Morellträdet 5, Stockholm

Upphandling, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL för påbyggnad av balkonger och utökning av kungsbalkonger på innergård. Uppdrag för bostadsrättsförening, 2012.

 

Stambyte i flerbostadshus, kv Oxen Mindre 31, Stockholm

Byggledning och kontrollansvarig enligt PBL av totalentreprenad för stambyte. 23 lägenheter. Uppdrag för bostadsrättsförening, 2013–2014.

 

Stadsutveckling Larsberg, Lidingö

Driver och samordnar fastighetsutvecklingsarbete, inklusive nybyggnation av bostäder och lokaler. I området finns en potential att tillskapa ca 1 000 nya lägenheter samt lokaler. Pågående uppdrag för John Mattson Fastighets AB, sedan 2013.
 

Byggnation av ”Snabba hus” i Västberga, Stockholm

Granskning och uppföljning av projektering, byggledning samt projekteringsledning finplanering vid nybyggnation av 280 nya lägenheter i Västberga. Lägenheterna är riktade mot unga vuxna i åldern 18-30 år. Bostäderna är byggda med ett nytt koncept där varje lägenhet består av en flyttbar modul med hög standard och kvalitet. Snabba hus planeras även byggas i Norra Ängby och Råcksta. Totalt väntas projekten omfatta cirka 600 lägenheter. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, 2015-2016. 
 

Fastighetsutveckling, Kv Randers 2, Kista, Stockholm

Projekteringsledning från förstudie till färdigt förfrågningsunderlag, BAS-P, entreprenadupphanling LOU,  byggledning samt kvalitetsansvarig enligt PBL vid totalrenovering av cirka 7600 m² bostadsyta i Kista, Stockholm. Vid renovering ingick hus, gårdar samt tillbyggnad av befintlig tvättstuga med ny gemensamhetslokal. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, 2009-2013.
 

Fastighetsutveckling, Kv Drakenberg 14, Södermalm, Stockholm

Granskning av förfrågningsunderlag, granskning av systemhandling, projekteringsstöd, entreprenadupphandling LOU, stöd i avtalsfrågor samt projekteringsledning lokaler vid totalrenovering av byggnader och gårdar på kv Drakenberg 14 i Stockholm. Kvarteret består av cirka 240 lägenheter samt cirka 5000m² lokaler. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, 2011-2016.
 

FRANKGRUPPEN AB      Sankt Göransgatan 63, 112 38 Stockholm      info@frankgruppen.se      Tel 08-120 160 00
© 2018 FRANKGRUPPEN, Stockholm Södra Reklambyrå, Piliz Mfl