Om Frankgruppen
Om Projektpartner
Om Installationspartner
Eskilstuna
Uppsala
International
Tjänster
Uppdrag
Nyheter
Bli en av oss
Kontakt
 

Kommersiella lokaler

Magasin 6: Hyresgästanpassning föremålslokal. Bygg- och projektledning. Stockholms Hamnar.

Ledarmotshuset: Biträdande förstudieledare och biträdande projektledning för förstudie av kontorsbyggnad om ca 24 000m2 BTA belägen i Gamla Stan. Kulturhistorisk klassificering - Blå. Beställare: Riksdagsförvaltningen.

Frihamnen:

Diverse hyresgästanpassningar- projektering, projekt och byggledning. Stockholms Hamn AB

Nyproduktion av lagerhotell i Tyresö - 24storage:

Nyproduktion av lagerhotell i Tyresö som omfattar ca 3 500 m2 lageryta.

Utveckling av industrifastighet kv Siktet 5, Stockholm

Projektledning för program-, system- och bygghandlingar samt byggledning på plats. 35 000 kvm. CM-uppdrag för SEB/Newsec, 2007–2010.
 

Ombyggnad av kontorshus, kv Marievik 19

Projektledning för program-, system- och bygghandlingar samt byggledning på plats. Kvalitetsansvarig enligt PBL. 30000 kvm. Uppdrag för Fabege, 2007–2009.
 

Ombyggnad för bryggeri och restaurang, Kv Luma, Hammarby Sjöstad

Ombyggnad till nytt bryggeri och restaurang, Kv Luma hus 28 och 29, Hammarby Sjöstad. Projektledning, projekteringsledning och byggledning från idéskede till genomförande. Total ombyggnad av två kulturminnesmärkta byggnader till mikrobryggeri och restaurang. Uppdrag för Fabege, 2012-2013.

 

Om- och tillbyggnad av entré, Kv Luma, Hammarby Sjöstad

Om- och tillbyggnad av huvudentrén till Luma-omårdet i Hammarby Sjöstad. Projektledning, projekteringsledning och byggledning från idéskede till genomförande.  Uppdrag för Fabege, 2011-2012.
 

Ombyggnad av restaurang, Kv Luma, Hammarby Sjöstad

Ombyggnad restaurang, Kv Luma, Hammarby Sjöstad
Projekt- och byggledning från programstadie till genomförande. Total ombyggnad av restaurang. Uppdrag för Fabege, 2011.
 

Tak- och fasadrenovering, Kv Luma, Hammarby Sjöstad

Tak- och fasadrenovering av hus 24, i Luma-området. Projekt-och byggledning från upphandling till färdigställande. Stor hänsyn och anpassning för hyresgästers pågående verksamheter såsom Bibliotek och Restaurang. På uppdrag av Fabege AB, 2012.
 

Innergårdsrenovering, Kv Trikåfabriken 4, Hammarby Sjöstad

Innergårdsrenovering, Kv Trikåfabriken 4, Hammarby Sjöstad
Renovering av gemensam innergård för kontorslokaler i Hammarby Sjöstad. Projekt- och byggledning från upphandling till färdigställande. Fokus på estetik genom uppbyggnad med sedum och uteplatser i trall. På uppdrag av Fabege AB, 2012.
 

Ombyggnad av kontorshus, kv Marievik 28

Ombyggnad av kontorshus, kv Marievik 28
Projektledning för program-, system- och bygghandlingar samt byggledning på plats för flera hyresgästanpassningar inkl underlag för hyresavtal. 5000 kvm. I uppdraget ingick även renovering av garage. Uppdrag för Newsec/DB Real Estate.    2009–2012.

 

Hyresgästanpassning, Banankompaniet, Frihamnen

Ombyggnad och hyresgästanpassning av översta kontorsplanet i banankompaniet, Frihamnen. Ca 600m2
Projekt- och byggledning från programstadie till överlämnande. Total ombyggnad av plan 2 och modernisering av hela huset för bättre tillgänglighet och hållbarhet. Stora utmaningen var att behålla så mycket som möjligt av den historik huset har. Byggnaden är grönklassad av Stockholm Stadsmuseum. Uppdrag för Stockholms Hamnar, 2012-2013.
 

Hyresgästanpassning Primewine, Magasin 3, Frihamnen

Ombyggnad och hyresgästanpassning av plan 4-6 i magasin 3, Frihamnen. Ca 2600m2
Projekt- och byggledning från programstadie till överlämnande. Ombyggnation av plan 4-6 från tom lokal till ett modernt ljust kontor med historiska inslag. Som sidoprojekt utfördes samtidigt en total ombyggnation av tillhörande fläktrum med nya ventilationsaggregat och kompletterande kyla för hela huset. Två stycken hissar renoverades och byggdes om för att passa den nya hyresgästens behov. Uppdrag för Stockholms Hamnar, 2012-2013.
 

 

Hyresgästanpassning FL2, Magasin 6, Frihamnen

Ombyggnad och hyresgästanpassning i magasin 6, Frihamnen. Ca 1800m2
Projekt- och byggledning från programstadie till överlämnande. Ombyggnation till en modern föremålslokal inklusive nybyggnation av tillhörande fläktrum med klimatiserande utrustning. Uppdrag för Stockholms Hamnar, 2013-2014.
 

Hyresgästanpassning, Kv. Moraset 2, Sveavägen

Ombyggnad och hyresgästanpassning av två kontorsplan i Kv. Moraset 2, före detta biografen Riviera på Sveavägen. Ca 900m2. Total ombyggnad av två plan till kontor, butik och inomhusgolfhall, tillbyggnad av nytt entresolbjälklag samt nytt kök för enklare servering. Projekt- och byggledning från förstudie till överlämnande. Uppdrag för Bonnier Fastigheter AB 2014.
 

Nybyggnad av MAX hamburgerrestauranger Täby, Lidingö och Ringsaker Norge

Nybyggnad av tre st. MAX restauranger i Täby, Lidingö och Ringsaker Norge. Byggledare för nyproduktion av restauranger, samt ansvarig projektledare för åtgärd av vattenskadad restaurang i Bollnäs. Uppdrag för Max Hamburgerrestauranger AB 2014.
 

Hyresgästanpassning, Kv. Moraset 22, Sveavägen

Ombyggnad och hyresgästanpassning av kontor i två husdelar i Kv. Moraset 22, Sveavägen 56. Huset består i två blåklassade delar som är byggda vid olika tidpunkter och senare hopbyggda. I den ena delen, magasinhuset, byggt 1862 arbetades en hel del med detaljer såsom pelare i smide som detaljmålats för att så mycket som möjligt framhäva den historik huset har. Den andra delen, Industrihuset eller tryckerihuset är byggt 1927-1929. Projekt- och byggledning från programstadie till överlämnande. Uppdrag för Bonnier Fastigheter AB 2014-2015.
 

Ombyggnad av entré, Kv. Trängkåren 7, DN-huset

Ombyggnad av Norra entrén till Tidningshuset, lågdelen, samt entré till restaurant i bottenvåning av höghuset. Ombyggnaden av entrén skulle framhäva, och ge en tydligare adress till Tidningshuset, och med sin blåklassning bevara kulturminnesvärda detaljer. Senare tillägg från 1990-talet, som en befintlig glasgång har rivits utmed höghuset, och ersatts med en ny öppen gångbro med släpp från fasaden. Det andra gångstråket har befintliga höjder höjts och ny markbeläggning av platsgjuten spårad betong. De två gångstråken leder upp till ett nytt vindfång i stora glaspartier. Projekt- och byggledning från programstadie till överlämnande. Uppdrag för Fabege AB 2014-2015.
 

Hyresgästanpassning Bubbleroom, SKHLM Skärholmen centrum

Ombyggnad av ca 800 m2, Bubblerooms första fysiska butik i Stockholm.
Projekt- och byggledning vid ihopslagning av två lokaler inklusive en komplicerad håltagning mellan två huskroppar med tillhörande interntrappa som förbindelse. I projektet ingick även anpassning el, sprinkler, ventilation mm samt hyresgästkoordination. Uppdrag för SKHLM Skärholmen Centrum AB 2014.
 

Hyresgästanpassning Swedbank m.fl., SKHLM Skärholmen centrum

Bygg- och projektledning vid ombyggnad av drygt 400 m2.
Flytt och omdisposition av befintliga hyresgäster samt ombyggnad för Swedbank som ny hyresgäst.
Arbetet omfattade allt från kontraktsskrivning med entreprenör till hyresgäst- och driftkoordination, inkl. ombyggnad, fram till återlämnande till ordinarie drift. Uppdrag för SKHLM Skärholmen Centrum AB 2013-2014.
 

Hyresgästanpassning, Kv Iris 14, Gamla stan

Totalrenovering av kulturbyggnaden Iris 14, Gamla stan. Byggledning, samordning, ekonomistyrning samt projektering för hyresgästanpassning. Byggnaden inrymmer en butikslokal, två kontorslokaler samt lägenheter. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, AB Stadsholmen, 2015-2016. 
 

FRANKGRUPPEN AB      Sankt Göransgatan 63, 112 38 Stockholm      info@frankgruppen.se      Tel 08-120 160 00
© 2018 FRANKGRUPPEN, Stockholm Södra Reklambyrå, Piliz Mfl