Om Frankgruppen
Om Projektpartner
Om Installationspartner
Eskilstuna
Uppsala
International
Tjänster
Uppdrag
Nyheter
Bli en av oss
Kontakt
 

Vi hjälper till med renovering och underhåll i din förening

Stambyte, renovering, upphandlingar. Det är mycket som styrelsen måste ta hand om. Men det finns hjälp. Vi avlastar dig och dina kollegor i styrelsen och kan ta hand om allt från mindre utredningar till heltäckande projektledning. FRANK har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med bostadsrättsföreningar och ser till att projekten genomförs enligt de tids- och budgetramar som styrelsen bestämmer.

Renovering: projekt- och byggledning för stambyte och olika typer av renoveringar – från fasader och gårdar till totalrenovering. FRANK leder arbetet under hela processen och kan även hjälpa till med inventeringar, utredningar, planarbete, upphandlingar och kontakt med entreprenörer.

Underhåll: FRANK ansvarar för underhållet av föreningens fastighet(er). Ett sådant uppdrag genomförs i tre steg: inventering, plan för underhållsarbetet samt projekt- och byggledning under själva underhållsarbetet. Baserat på omfattningen av de föreslagna underhållsåtgärderna tar vi fram en kostnadsbedömning samt handlingar för upphandling – som sedan skickas ut på förfrågan till utvalda entreprenörer. Vi sammanställer och utvärderar anbuden samt ger rekommendationer till styrelsen.

Kontakt: Magnus Trange, 070-693 06 60, magnus.trange@frankprojektpartner.se

FRANKGRUPPEN AB      Sankt Göransgatan 63, 112 38 Stockholm      info@frankgruppen.se      Tel 08-120 160 00
© 2018 FRANKGRUPPEN, Stockholm Södra Reklambyrå, Piliz Mfl