Om Frankgruppen
Om Projektpartner
Om Installationspartner
Eskilstuna
Uppsala
International
Tjänster
Uppdrag
Nyheter
Bli en av oss
Kontakt
 

Från idé till måldokument

Baserad på lång och bred erfarenhet av arbete i tidiga skeden, samt genom hela projekt, har vi utvecklat ett effektivt arbetssätt för att driva projekten från idé/möjlighet, via förstudie och fram till konkreta koncept. Vi leder arbetet genom hela processen – inventeringar, utredningar, planarbete, affärsupplägg, ekonomiska och tekniska analyser samt genomförandeplaner. Allt dokumenteras i ett måldokument som fördjupas och beslutas i varje skede. Måldokumentet ligger sedan till grund för det kommande programarbetet.

Kontakt:Eva Eriksson, 070-693 03 50, eva.eriksson@frankutvecklingspartner.se

FRANKGRUPPEN AB      Sankt Göransgatan 63, 112 38 Stockholm      info@frankgruppen.se      Tel 08-120 160 00
© 2018 FRANKGRUPPEN, Stockholm Södra Reklambyrå, Piliz Mfl