Om Frankgruppen
Om Projektpartner
Om Installationspartner
Eskilstuna
Uppsala
International
Tjänster
Uppdrag
Nyheter
Bli en av oss
Kontakt
 

Helhetssyn och starkt projektledarskap hjälper dig att styra rätt

Vi är specialiserade på projekt- och fastighetsutveckling. Tillsammans med våra kunder, både offentliga och privata, utvecklar och genomför vi fastighetsprojekt i ett transparent och nära samarbete. Vi arbetar med CM/delad entreprenad, partnering samt traditionella och samordnade general- och totalentreprenader.

Hur vi jobbar: utifrån kundens behov definierar vi – för varje skede – rätt kvalitet, ekonomi, metod och tid. Därefter styr vi mot de gemensamt definierade målen. Genomförandeformer av projektering och entreprenad beslutas efter kundens önskemål och projektets förutsättningar.

Vad vi jobbar med: vi är aktiva i samtliga skeden – från idé/förstudie, planprocess och program, genom projektering och upphandlingar till genomförande samt överlämnande till förvaltning. Vi arbetar med de flesta typer av lokaler och byggnader. Läs mer under Uppdrag.

Våra yrkesroller: alla projektledande funktioner i fastighetsprojekt – till exempel projektutvecklare, projekt-, projekterings-, installations- och byggledning, produktionsledning, kalkyl och kostnadsstyrning, upphandling/LOU samt kontrollansvarig PBL. Vi har även specialistkompetens inom hållbarhet, till exempel för uppdrag som miljöcontroller

FRANKGRUPPEN AB      Sankt Göransgatan 63, 112 38 Stockholm      info@frankgruppen.se      Tel 08-120 160 00
© 2018 FRANKGRUPPEN, Stockholm Södra Reklambyrå, Piliz Mfl