010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Stambyte i flerbostadshus, kv Oxen Mindre 31, Stockholm

Byggledning och kontrollansvarig enligt PBL av totalentreprenad för stambyte. 23 lägenheter. Uppdrag för bostadsrättsförening, 2013–2014.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00