010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Skärholmen Centrum

Bygg- och projektledning för ett stort antal hyresgästanpassningar; allt ifrån butiker till kontor till service till vård. Bl.aa förtätningen med nya kommersiella butiker i galleriagångsytorna. Skärholmen Retail AB.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00