010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Renovering Sammanbindningsbanan i Riksdagshuset

Renovering av evenemangslokal sammanbindningsbanan i riksdagshuset. Ca 250m². Ommålning med linoljefärg, omförgyllning av lister med slagmetall, renovering av dörrar samt byte av radiatorer och branddetekteringssystem. Projekt- och byggledning från programstadie till överlämnande. Kulturhistorisk klassificering – Blå. Beställare: Riksdagsförvaltningen, 2013-2014.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00