010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Renovering av våtutrymmen och byte av WC-cisterner, Nordic Light Hotel, Stockholm

Projektledning samt genomförande med generalentreprenad. Tyst renovering under pågående hotellverksamhet. Uppdrag för Nordic Hotels & Resorts AB, 2007-2008.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00