010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Ombyggnad flerbostadshus, kv Storkvarnen 4, Rinkeby

Projekteringsledning, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL av genomförande med utförandeentreprenad. Fullständig ombyggnad, fasadrenovering, stambyte samt Energiprojekt med bl a solfångare inom Hållbara Järva-satsningen.
84 lägenheter. Uppdrag för Svenska Bostäder, 2010–2013.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00