010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Ombyggnad av kv Borgaren 15 med butiker och lägenheter, Nyköping

Projekt- och byggledning, programarbete, projektering, upphandling samt genomförande med generalentreprenad/partnering. Uppdrag för Tham Invest, 2010–2011.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00