010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Om- och tillbyggnad, Kvarnhagsskolan, Botkyrka

Byggledning under pågående verksamhet, inklusive uppföljning av entreprenadkostnaderna. 7 500 kvm. Totalt har skolans yta nästan fördubblats, samtliga installationer har även uppgraderats för att möta dagens krav. Uppdrag för Botkyrka kommun, 2005–2006.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00