010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Nya balkonger, kv Morellträdet 5, Stockholm

Upphandling, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL för påbyggnad av balkonger och utökning av kungsbalkonger på innergård. Uppdrag för bostadsrättsförening, 2012.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00