010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Ny försäljningsanläggning för fritidsbåtar, kv Varpen 8, Smista allé, Stockholm

Biträdande byggherreombud, projektledning, byggledning och kontroll. 1 800 kvm. Hyresgäst: Huges Marina. Uppdrag för Brostaden, 2010–2011.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00