010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Ny försäljnings- och serviceanläggning, kv Varpen 8, Smista allé, Stockholm

Biträdande byggherreombud, projektledning, byggledning och kontroll. 10 000 kvm. Hyresgäst: Svenska Bil. Uppdrag för Brostaden, 2008–2010.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00