010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Mötesplats Stuvsta

Mötesplats Stuvsta. Kontrollansvarig PBL för ny idrottshall med café. Cirka 3.000m2 BTA.
Beställare Huge fastigheter AB.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00