010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Kv Tjurhornet

Kv Tjurhornet: Nyproduktion av 3 våningar parkeringshus under mark vid Castellums Stockholmskontor. Ett utmanande projekt med markarbeten precis bredvid pågående verksamheter. Franks uppdrag är projekteringsledare, byggledare, miljöstyrning, upphandling och KA. Uppdrag år 2014-2017 åt Castellum.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00