010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Kv Persikan

Nyproduktion av flerbostadshus
Beställare: Stockholmshem
Franks uppdrag i projektet: miljöstyrning och BAS P/BAS U
TOT BTA: 23 647 kvm
Ca 155 st hyresrättslägenheter, garage, butikslokaler, förskola och LSS-boende
Bild: ÅWL arkitekter

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00