010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Kv Mimer 5

Ombyggnad av storkök, café, bibliotek och utbildningssalar inom Cybergymnasiet och Snitz på Norrmalm, Stockholm.
Uppdraget omfattade projekt- och byggledning samt genomförande av hyresgästanpassning inklusive hyresgäst- och driftskoordination. Uppdrag för Swedish Education Groupe AB 2019.

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00