010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Kv Brandliljan 1

Projekt-, projekterings- och byggledning. Fasadrenovering och fönsterbyte. Utredningar och framtagande av förfrågningsunderlag.
Kund: Micasa Fastigheter

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00