010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Hyresgästanpassning Lernia, SKHLM Skärholmen centrum

Ombyggnad av drygt 600m2 kontor till utbildningslokaler.
Uppdraget omfattade projekt- och byggledning inklusive projektering och genomförande av hyresgästanpassning samt hyresgäst- och driftskoordination. Uppdrag för SKHLM Skärholmen Centrum AB 2014.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00