010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Hyresgästanpassning BUP och Ungdomsmottagningen, SKHLM Skärholmen centrum

Ombyggnad av ca 1 800m2.
Uppdraget omfattade projekt- och byggledning för ombyggnad av kontor/vård. I projektet ingick bl.a. hyresgästkontakter, upprättande av programhandling samt projektering. Projektet upphandlades i konkurrens och driftsattes i etapper. Uppdrag för SKHLM Skärholmen Centrum AB 2014.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00