010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Glömstaskolan

Glömsta 2:60. Kontrollansvarig PBL för nybyggnad av Glömstaskolan. Cirka 10.000 m2 BTA. För årskurs F – 9. Totalentreprenad. Beställare Huge fastigheter AB.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00