010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Fastighetsutveckling, kv Tygeln (f.d. kv Grimman), Stockholm

Utveckling och bearbetning av arkitektförslag, plan- och programarbete, bygglov, projekt- och projekteringsledning från förstudie till relationshandling. Upphandling av projektörer och entreprenörer samt genomförande med delad entreprenad. Kvalitetsansvarig enligt PBL. Pågående CM-uppdrag för Stockholmshem.

Kund: Stockholmshem

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00