010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Fastighetsutveckling, Kv Randers 2, Kista, Stockholm

Projekteringsledning från förstudie till färdigt förfrågningsunderlag, BAS-P, entreprenadupphanling LOU,  byggledning samt kvalitetsansvarig enligt PBL vid totalrenovering av cirka 7600 m² bostadsyta i Kista, Stockholm. Vid renovering ingick hus, gårdar samt tillbyggnad av befintlig tvättstuga med ny gemensamhetslokal. Uppdrag för AB Svenska Bostäder, 2009-2013.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00