010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Energiåtgärder i flerbostadshus, kv Källängsmården, Lidingö

Inventering och koncept för ombyggnad samt projektledning av genomförande, inklusive totalentreprenader för stambyte och bergvärmeanläggning. 38 lägenheter. Uppdrag för bostadsrättsförening, 2009–2011.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00