010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Vi jobbar mycket med teknikfrågor. Därför är den sociala kompetensen enormt viktig. Projektstyrning handlar ju i grund och botten om att leda människor

Nya uppdrag i Alby och Tumba

Frank Projektpartner AB har fått ramavtal med AB Botkyrkabyggen. Ramavtalet omfattar bland annat projekt- och byggledning. Just nu har Frank Projektpartner AB fått i uppdrag att hjälpa AB Botkyrkabyggen i både Alby och Tumba. ”Kul, roligt och spännande att arbeta med ett bostadsbolag som ska bygga 300 nya lägenheter per år och utföra stambyte i 600 lägenheter per år” Per Thimgren, affärschef Frank Projektpartner AB.

Frank i Malmö

Frank har fått förtroendet av Grosvenor att leda ombyggnaden av Burlöv Center. I ett första steg pågår nu arbete med att iordningställa en ICA-butik. Det långsiktiga målet med ombyggnaden är att omvandla köpcentrumet till en stadskärna med en levande mötesplats.

”Det är riktigt roligt och utmanande att arbeta med det här projektet. Vi har ett bra gäng på plats för att driva projektet framåt och ser fram emot att få lämna över en fin lokal till ICA under våren nästa år” – Ali Zahedani, projektchef Frank Projektpartner

Projektstyrning med vision och passion

FRANK beskriver precis vad vi står för: uppriktigt, öppet och rakt på sak.
Vi gillar samarbete och transparens, både i kontakten med våra uppdragsgivare och internt. Gemensam nämnare är det personliga engagemanget – och drivkraften att göra ett bra jobb och få nöjda kunder. Vi gillar att träffa folk, helt enkelt.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00