010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Vi jobbar mycket med teknikfrågor. Därför är den sociala kompetensen enormt viktig. Projektstyrning handlar ju i grund och botten om att leda människor

Nya hissar i Telias huvudkontor

De nya kundhissarna invigdes med pompa och ståt hos Telia den 16 november. Projektet har varit oerhört utmanande med kvarsittande hyresgäster, komplicerade tekniska lösningar och stark tidspress. Under delar av projektet har arbetet skett under dygnets alla timmar. Fabege, Peab, Kone och Frank har tillsammans samarbetat för att få projektet i mål.

”När jag såg den önskade färdigställandetiden första gången trodde jag inte mina ögon, men tack vara ett oerhört hårt arbete från alla inblandade klarade vi av att leverera hissarna till en nöjd kund. Det här är de bästa hissar jag har fått ha förmånen att vara med att installera.” – Magnus Trange, VD Frankgruppen AB

Frank i Malmö

Frank har fått förtroendet av Grosvenor att leda ombyggnaden av Burlöv Center. I ett första steg pågår nu arbete med att iordningställa en ICA-butik. Det långsiktiga målet med ombyggnaden är att omvandla köpcentrumet till en stadskärna med en levande mötesplats.

”Det är riktigt roligt och utmanande att arbeta med det här projektet. Vi har ett bra gäng på plats för att driva projektet framåt och ser fram emot att få lämna över en fin lokal till ICA under våren nästa år” – Ali Zahedani, projektchef Frank Projektpartner

Projektstyrning med vision och passion

FRANK beskriver precis vad vi står för: uppriktigt, öppet och rakt på sak.
Vi gillar samarbete och transparens, både i kontakten med våra uppdragsgivare och internt. Gemensam nämnare är det personliga engagemanget – och drivkraften att göra ett bra jobb och få nöjda kunder. Vi gillar att träffa folk, helt enkelt.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00